Het Expertise en Studiecentrum Vroeg Signalering Neutraal Ouderschap biedt professionals en particulieren kennis en ondersteuning in de regie om complexe scheiding, kindermishandeling, partnergeweld en ouderverstoting te voorkomen.
De statistieken geven aan dat In de Nederlandse samenleving het aantal complexe scheidingen toeneemt en het aantal kinderen dat wordt mishandeld al jaren niet verminderd. Deze cijfers blijven ondanks professionele inzet en intensieve deskundigheidsbevordering schrikbarend hoog. Daarbij is het een feit dat de druk groot is op de overheidsuitgaven ten behoeve van onze Jeugd en hun Veiligheid. Sluiten wij aan bij wat kinderen en ouders nodig hebben?

In scheiding worden ouders er onder toenemende drang en dwang soms jarenlang toe aangezet met elkaar te blijven communiceren, ook als een kind én een ouder ernstig worden mishandeld. Een ouder met antisociale persoonlijkheidskenmerken, gemakshalve de narcist genoemd, ziet slechts een eigen belang en is per definitie niet in staat tot wederzijdse communicatie in het belang van het kind. Een narcist heeft met zijn gedrag en communicatie een ander doel. De communicatie is middel tot macht uit onmacht. Als dit niet wordt gezien of onderkend, heeft het beleid een geheel ander effect dan wordt beoogd.

Het kind dat altijd loyaal blijft aan de beide ouders, heeft juist dán erkenning en regie nodig om loyaal te kunnen blijven aan zichzelf en weerbaar in een voor het kind destructieve kind-ouderrelatie. Door binnen het huidige beleid de verantwoordelijkheid steeds terug te verwijzen naar de beide ouders, is het voor een ouder die het kind mishandelt functioneel een illusie van wederzijds conflict tussen ouders in stand te houden. Het kind wordt in zijn of haar ervaringen niet gezien of serieus genomen en de mishandeling van het kind én de ouder duren voort.

Wilt u contact opnemen?

Het Expertise en Studiecentrum Vroeg Signalering en Neutraal Ouderschap bevordert de deskundigheid van professionals en particulieren om de specifieke gedrags- en communicatiepatronen van de narcist te herkennen en vroeg te signaleren en de narcist te begrenzen binnen een neutraal kader van ouderschap. Het VSNO is niet vóór of tegen één van beide ouders, maar voor Neutraal Ouderschap van beide ouders in het belang van een gezonde ontwikkeling van het kind.

Vanuit een objectief perspectief pleit het Studiecentrum Vroeg Signalering en Neutraal Ouderschap voor deskundigheidsbevordering om Vroeg te Signaleren en een keuze van aanpak bij scheiding die aan sluit bij de inhoudelijke problematiek van kinderen en ouders.

In de Nederlandse samenleving werken het VSNO en de adviseurs en trainers uit het landelijk netwerk VSNO oplossingsgericht samen ter bescherming van het kind!. Het VSNO is onafhankelijk van enig partij of belanghebbende en stemt indien mogelijk af met professionals binnen het Nederlandse Jeugdstelsel.

0