Wilt u terug gebeld worden?

Adviseur Neutraal Ouderschap

Bij scheidingen waar communicatie het machtsmiddel is tot kinder- en partnergeweld en ouderverstoting wordt de ouder met mogelijkheden binnen een neutraal kader van ouderschap in het hele scheidingsproces consequent gesteund en geadviseerd in de regie. De ouder met onmogelijkheden, een narcistische ouder, wordt begrensd. Het basis uitgangspunt van de ondersteuning en de adviezen, zowel richting ex-partner, rechtbanken, hulpverlening en jeugd- en kinderbescherming, is de bescherming van het kind dat in zijn of haar positie zelf een relatie onderhoudt met zijn eigen ouders. Het kind heeft daarin het recht loyaal te (leren) zijn aan zichzelf. De adviseur zal in het proces van scheiding de ouder met mogelijkheden moeten kunnen blijven bekrachtigen in de regie. Zo wordt er een stabiele situatie gecreëerd voor alle bij scheiding betrokkenen; vader, moeder en de kinderen. Zo zijn er ook voldoende handvatten nodig in relatie tot een ouder met een antisociale persoonlijkheid.

Trainingsdoelen:

  • Competentie en vaardigheid om het kind te beschermen in het gehele proces van deze scheiding.
  • Het kunnen objectiveren van de positie van alle betrokken partijen, zo ook van rechtbank, jeugdzorg, kinderbescherming, hulpverlening en deze vertalen naar adequate adviezen ten behoeve van het kind en de ouder(s).
  • Inhoudelijke kennis van gedrags- en communicatiepatronen, dit in relatie tot ouderverstoting.
  • Verslaglegging en informatieoverdracht vanuit de positie van het kind.
  • In relatie met samenwerkende professionals in de keten kunnen werken aan casus opbouw
  • Professionele moed ontwikkelen ter bescherming van het kind.

Aantal personen: 8 tot 12 personen

0