Wilt u contact opnemen?

In het Expertise en Studiecentrum VSNO komt kennis, praktijkervaring en wetenschap bij elkaar. Met de VU Amsterdam zijn voor beleidsmakers aanbevelingen geformuleerd ter verbetering van het Jeugdstelsel en wordt in gesprek gegaan. Een belangrijke pijler hierin is deskundigheidsbevordering ten aanzien van de problematiek bij scheiding van een narcist. Met voldoende kennis hiervan kan het Ministerie aansturen op Scheiden op Maat, Vroeg Signalering – keuze van Aanpak – huidige Aanpak of Methodiek Neutraal Ouderschap bij Narcisme (kindermishandeling). De stelling is ingenomen dat aansturing en werken op inhoud de professional meer daadkracht biedt in de bescherming van het kind en dit tevens leidt tot effectieve overdracht van informatie, een kernachtige organisatie, c.q. financiering daarvan en dus tot vermindering van de overheidsuitgaven. Bij velen is het effect van scheiden van een narcist nog onbekend. De professional die in het dagelijks werk de motieven, de destructieve gedrags- en communicatiepatronen van een narcistische ouder (kindermishandeling en partnergeweld) wel herkent, zit momenteel binnen het huidige beleid nog klem en dit kan anders.

Het Expertise en Studiecentrum VSNO heeft zich ten doel gesteld in de samenleving op meerdere niveaus kennis over te dragen. De basis kennis Vroeg Signalering en Neutraal Ouderschap bij Narcisme is relevant voor elke beroepsgroep. Bij Scheiden op Maat zal na signalering een consequente aanpak in de keten van scheiding leiden tot oplossingen voor het kind, de vader en de moeder. Het toepassen van de kennis van het VSNO binnen de eigen expertise en beroepsgroep is derhalve eveneens relevant. De inzet van de expertise van de mediator, de kindertherapeut, de raadsonderzoeker, de gezinsvoogd, de arts, de psychiater, de rechter e.a. is in het scheidingsproces ook een geheel andere.

Het VSNO heeft zich eveneens tot doel gesteld ouders en kinderen krachtig te ondersteunen in de regie in het proces van scheiding met de bescherming van het kind als primair uitgangspunt. Het doelgericht toe werken naar een stabiele situatie voor alle bij scheiding betrokkenen, vader, moeder en de kinderen en herstel van de autonomie is bij scheiden van een narcist een noodzaak.

Het VSNO bouwt gestaag verder aan het landelijk Netwerk van ervaren trainers en deskundigen die kennis overdragen en/of ouders en kinderen adviseren en ondersteunen. De professional met voldoende kennis en ervaring zal zich bij ons netwerk VSNO kunnen aansluiten.

Wat kunnen wij betekenen

Particulieren

Professionals

Trainingen &
Bijeenkomsten

0