Doelstelling VSNO

Inzicht en erkenning van de positie van het kind bij scheiding in gaslight-relaties.

Bevorderen van de deskundigheid van professionals bij scheiding in gaslight-relaties

Adviseren en ondersteunen van kinderen en ouders in scheiding

Preventie van vechtscheiding, kindermishandeling, partnergeweld en ouderverstoting

Advies en ondersteuning in Vroeg Signalering en Neutraal Ouderschap

0