Het ‘Recht op Autonomie’ is een kernbegrip

voor het Expertise en Studiecentrum Vroeg Signalering en Neutraal Ouderschap.

Autonoom zijn betekent zelf vorm geven aan jouw leven, zelf keuzes maken en hierin zelf de regie nemen en dit altijd in de wetenschap dat er grenzen zijn aan zelfbeschikking. De ander heeft een zelfde recht en wij staan niet los van anderen. Aan de ene kant laten relaties jou altijd een grens zien tot waar jij zelf kunt beschikken. Aan de andere kant zijn het juist die grenzen die de motor kunnen zijn om jouw autonomie te versterken.

Iedere professional die werkt met kinderen en ouders en/of besluiten moet nemen over de toekomst van kinderen zet zich in voor het recht van het kind op veiligheid en een gezonde ontwikkeling. In een gezonde opvoedsituatie is er voor het kind stimulans om in toenemende mate zelf regie te nemen en autonoom te worden onder het motto: “Mijn leven is mijn plan”. In de opvoedsituatie binnen een gezin met een narcistische ouder wordt echter in extreme vorm zowel de ouder als het kind de regie ontnomen. Het isolement van een perfect gezin wordt pas doorbroken als er ernstig psychisch of fysiek gevaar dreigt. Een ouder en kind zijn dan in verwarring en de narcistische ouder is woest!

Na scheiding neemt het machtsspel van de narcistische ouder toe!

Wilt u contact opnemen?