Methodiek Neutraal Ouderschap

Een ouder met een antisociale persoonlijkheid zoals narcisme ziet alleen zichzelf. De communicatie wordt nimmer wederzijds en de ouder heeft met zijn communicatie een ander doel. Deze ouder kán niet anders en de communicatie is gebaseerd op macht uit onmacht. Ouders met toenemende drang- en dwangmiddelen aanzetten om tot wederzijdse oplossingen te komen en hun communicatie te verbeteren, leidt dan tot ernstige problematiek van kinderen en ouders. Het leidt tot het in stand houden van kindermishandeling, partnergeweld en bevordert complexiteit bij scheiding en ouderverstoting.

Trainingsdoelen:

  • Inzicht in de problematiek van Kind én Ouder in de Knel
  • Kennis van de motivatie van een ouder met een antisociale persoonlijkheid
  • Herkennen van gedrags- en communicatiepatronen
  • Oplossingsgericht denken en werken met behulp van Vroeg Signalering en Neutraal Ouderschap
  • Het ontwikkelen van professionele moed ter bescherming van het kind.
  • Inzicht in de eigen positie en middelen binnen het Jeugdstelsel en bij scheiding
  • Het bevorderen van samenwerking in de keten vanuit één visie.

In de middag is een ervaringsdeskundige aanwezig

Aantal personen: 10 tot maximaal 25 personen.

0