In Nieuws

Volgens de literatuur blijven zelfs kinderen die jarenlang ernstig worden mishandeld, nog altijd loyaal aan hun beide ouders. Hoe ernstig is het dan als een kind structureel één ouder volledig af wijst!

Wat is dit kind overkomen?

OUDERVERVREEMDING

De kern van wat het kind overkomt, is het dat het structureel door een ouder zodanig in de war wordt gebracht dat het steeds verder gericht raakt op deze ouder. Op die wijze is in het proces van scheiden het kind beschikbaar en inzetbaar voor een ouder om de andere ouder te treffen, te diskwalificeren en buiten spel te zetten. Als noch de andere ouder, noch de professional zich bewust is van wat het kind overkomt, zal het kind uiteindelijk de EIGEN IDENTITEIT opgeven en in het belang van de misbruikende ouder de andere ouder volledig afwijzen.

Het kind is van nature op zoek naar wederzijdse verbinding met zijn vader/moeder. Deze behoefte geeft een afhankelijkheid weer en deze wordt misbruikt door het kind:
1. te verwarren en te misleiden, charmeren
2. aan te halen en af te stoten
3. te indoctrineren door te normeren en te stellen
4. het te negeren / af te wijzen
5. het bewust onthouden van wat het nodig heeft
6. niet-congruent te reageren op boodschappen van het kind
7. niet congruent te straffen en te belonen (agressief en passief agressief)
8. met verdeel- en heers opzetten tegen broer zus
9. tegen de gezonde ouder op te zetten en in te zetten als boodschapper naar de gezonde ouder
.
Voor een gezonde ontwikkeling heeft het kind een ouder nodig die in staat is het kind te zien en te erkennen en aan zijn normale behoefte aan verbinding kan voldoen.

Vroeg Signalering is een noodzaak om voor het kind een volledig verlies aan identiteit te voorkomen!

0