Wilt u terug gebeld worden?

Oefensessies (verdieping)

Communicatie is het fundament van de expertise van iedere direct of indirect bij scheidingen betrokken professional. Iedere beroepsgroep heeft daarbij zijn eigen specifieke doelen met communicatie. Zo heeft een advocaat een ander doel dan een mediator, kinderarts, therapeut, rechter, jeugdbeschermer enz. Bij een scheiding spelen diverse emoties een rol. In procedures waarbij emoties structureel een middel zijn tot macht over de kinderen en de andere ouder, en als onmacht hier aan ten grondslag ligt, wordt communicatie fundamenteel voor het veilig stellen en veilig houden van kinderen.

Trainingsdoelen:

  • Oefensessies communicatie op diverse deelonderwerpen, zoals communicatie kind-ouderrelatie ter preventie ouderverstoting, communicatie in macht/onmachtsrelaties en manipulatie, regie versterken vanuit neutraal objectief perspectief e.a.
  • Oefensessie verslaglegging en informatieoverdracht
  • Oefensessie communicatie t.b.v. specifieke beroepsgroepen

Aantal personen: 10 tot maximaal 25 personen