Over VSNO

Het VSNO wenst een koers uit te zetten in de Nederlandse samenleving waar het Recht van het Kind om autonoom te zijn en te worden, is beschermd, wat inhoudt dat het kind zowel in een constructieve als een destructieve relatie het recht heeft loyaal te zijn aan zichzelf en in de eigen regie wordt ondersteund. Zo ook wenst het VSNO op te komen voor het Recht van de Mens gerespecteerd te worden in de autonomie, wat in het geval van Kindermishandeling en Partnergeweld inhoudt dat de regie van ouders wordt gesterkt en zij bij scheiding deze regie in kunnen zetten om een rustige en stabiele situatie te creëren voor alle bij scheiding betrokkenen, vader, moeder en de kinderen, en wat is geconsolideerd na definitieve scheiding. Het Concept NEUTRAAL OUDERSCHAP© is middel daartoe door o.a. dat wat in relaties met beide ouders voor het kind constructief is, behouden blijft en dat wat destructief is door het kind kan worden aangewend de eigen autonomie te versterken.

0