Wilt u terug gebeld worden?

 Gemeentelijk Jeugdbeleid

Gemeenten worden geconfronteerd met een toenemende druk op het gemeentebudget Jeugdzaken. Daarnaast worden diverse gemeenten door Jeugdinspectie onder verscherpt toezicht gesteld.

Het VSNO biedt gemeenten de expertise voor zowel bedrijfsmatige als inhoudelijke verbeteringen.

Het visiedocument Gemeentelijk Jeugdbeleid is op aanvraag bij ons verkrijgbaar.

0