Wilt u terug gebeld worden?

Training ervaringsdeskundigen

In de Nederlandse samenleving wordt de structurele problematiek van kinderen en ouders vaak niet gezien en ook niet meegenomen in de aanpak bij scheiding. Dit roept grote machteloosheid op en is traumatiserend! De kennis en de inzichten van ervaringsdeskundigen zijn van onschatbare waarde om deze problematiek in Nederland op de kaart te zetten zodat wetgevers, professionals en beleidsmakers hier niet om heen kunnen. Het VSNO bundelt de krachten van zowel ervaringsdeskundigen als professionals om zodoende in de Nederlandse samenleving ruimte in te nemen voor een visie en aanpak die aansluit bij de problematiek van kinderen en ouders. Het VSNO is vanuit een neutraal objectiveerbaar perspectief onafhankelijk, gericht op oplossingen en samenwerking en derhalve per definitie niet in strijd met enige partij. Wat goed gaat, moet behouden blijven en wat niet goed gaat, kan en moet echt beter!

Bij de huidige stand van zaken in Nederland, en specifiek bij deze voor velen onherkenbare problematiek, is het, om daadwerkelijk tot verbeteringen te komen, een voorwaarde dat de visie vanuit het Neutraal Ouderschap eenduidig wordt uitgedragen.
De ervaringsdeskundige (en ook de professional) die zich voor verbeteringen wil inzetten, eventueel anoniem, kan zich bij het VSNO aansluiten.

Waar je kracht ligt, kun je deze inzetten. Er is nog genoeg te doen!

Wil jij je naar buiten toe inzetten? Dan is het natuurlijk belangrijk dat je goed bekend bent met de visie en de aanpak van Neutraal Ouderschap. Het VSNO draagt oplossingen aan vanuit een neutraal en objectiveerbaar perspectief en is onafhankelijk van enige partij.  Met name bij de problematiek van Gaslighting in relatie tot het huidige beleid in Nederland is het waarborgen van een onafhankelijke positie van het VSNO een noodzaak om tot oplossingen te komen.
Je kunt je inschrijven voor een van de volgende trainingen:

  • Ambassadeur Vroeg Signalering & Neutraal Ouderschap
  • Training Front Office
  • Training organiseren en leiden van bijeenkomsten
  • Workshop training
  • Buddy training

Het behoort tot de mogelijkheden om tegen vergoeding te worden ingezet voor o.a. het leiden van bijeenkomsten of het geven van workshops op diverse locaties

0