Wilt u terug gebeld worden?

Training Vroeg Signalering

Bij scheiding van een ouder met een antisociale persoonlijkheid, waarbij altijd sprake is van psychisch en/of fysiek misbruik, is de deskundigheid van de professional om vroeg te kunnen signaleren bepalend voor het verdere verloop van het scheidingsproces en het welzijn van kinderen en ouders. Vroeg Signalering maakt een keuze van beleid en een consequente aanpak mogelijk die aansluit bij de praktijk van kinderen en ouders. De professional die vroeg weet te signaleren voorkomt een toenemende complexiteit van het scheidingsproces en voorkomt dat er een platform wordt geboden aan ouderverstoting. Voor een gezonde ontwikkeling van een eigen persoonlijkheid heeft het kind (en de ouder) erkenning nodig van zijn problematiek om zodoende regie te kunnen ontwikkelen in relatie tot een ouder met een antisociale persoonlijkheid. Het kind is hierin afhankelijk van de deskundigheid van de professional om vroeg te signaleren en voor het inzetten van een adequate aanpak die aansluit.

Trainingsdoelen:

  • Breed inzicht in het handelen en de communicatie van een ouder met een antisociale persoonlijkheid
  • Interactief en praktisch eigen maken van de problematiek en de professional als middel
  • De professional is bewust bekwaam in vroeg signalering
  • Primair inzicht in de vervolgaanpak Methodiek Neutraal Ouderschap

Bij deze interactieve training is een ervaringsdeskundige betrokken.

Aantal personen: 8 tot maximaal 16 personen