Het recht en de plicht van ouders

Wetboek 1 Artikel 247 1e lid: Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarige kind te verzorgen en op te voeden.

Na scheiding is de aandacht gericht op de communicatie tussen ouders die in het kader van ouderschap tot overeenstemming dienen te komen over afspraken voor de kinderen. Komen ouders niet tot afspraken en blijven met elkaar in conflict dan spreken we van kindermishandeling en is het probleem van het kind een loyaliteitsconflict. Ontwikkelt het kind problemen dan ligt de oorzaak in de strijd tussen ouders en wordt de verantwoordelijkheid terug verwezen naar de beide ouders.

Het recht van het kind.

Wetboek 1 Artikel 247 2e lid: Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind, alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. In de verzorging en opvoeding van het kind passen de ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enig ander vernederende behandeling toe.

Inhoudelijk kan het na scheiding even goed zijn dat er sprake is van psychische en/of fysieke kinder- en ex-partnermishandeling in de relatie met een narcistische ouder. Dit vraagt om inhoudelijk ander beleid.

Wilt u contact opnemen?

Direct hulpzoekende

  • Bijeenkomsten Neutraal Ouderschap
  • Bijeenkomsten Oudervervreemding
  • Communicatie trainingen
  • Individuele ondersteuning in het scheidingsproces
  • Samen sterk voor het kind
  • Buddy

Ervaringsdeskundige

Ben je eravringsdeskundig en wil jij jouw ervaringen in zetten ten behoeve van het verbreden van kennis in de samenleving van de structurele problematiek, neem dan contact op voor meer informatie.

0