Wat is Gaslighting

Gaslighting is een Engelstalige term. Het gebruik van deze term is ontstaan uit het toneelstuk ‘Gaslight’. De term wordt ook gebruikt in wetenschappelijke literatuur en politieke journalistiek. Gaslighting is een vorm van manipulatie. Het heeft als doel mensen te laten twijfelen aan het eigen gezonde verstand door de werkelijkheid ronduit te ontkennen of door zichzelf bloedserieus tegen te spreken zonder een spier te vertrekken.

Gaslighting is een ernstige vorm van misbruik en geweld. Er wordt bij gaslighting misbruik gemaakt van macht uit onmacht. Het vraagt van een professional kennis en inzicht om met wijsheid te handelen omdat het bevorderen van de onmacht van deze ouder voor het kind en de andere ouder kan leiden tot direct fysiek gevaar.

Het uitsluitend terugverwijzen van de verantwoordelijkheid van het kind en zijn bescherming naar de beide ouders is bij dergelijk psychisch misbruik uiteraard geen optie.

 Psychisch misbruik kenmerkt zich door specifieke en repeterende gedrags- en communicatiepatronen van een ouder. Met het juiste inzicht binnen het kader van Neutraal Ouderschap zijn deze patronen voor iedere professional in Nederland herkenbaar. Ook bij twijfel zullen deze patronen binnen een neutraal kader van ouderschap steeds weer worden bevestigd. De geschoolde professional kan hierin de verantwoording nemen ter bescherming van de veiligheid van het kind.

 In het scheidingsproces is het kind afhankelijk van de deskundigheid van de professional om psychisch misbruik vroeg te kunnen signaleren en dan op maat te kunnen handelen

Het VSNO staat voor bevordering van de deskundigheid van iedere professional om het narcistisch machtsspel in gaslight-relaties vroeg te signaleren.