Wilt u terug gebeld worden?

Training Methodiek Neutraal Ouderschap

Bij de problematiek van Kind en Ouder in de Knel vraagt de vervolgaanpak Methodiek Neutraal Ouderschap voldoende kennis en inzicht in de problematiek zelf en de beweegredenen c.q. de gedrags- en communicatiepatronen van een ouder met een antisociale persoonlijkheid. We noemen dit ook wel de narcist of de narcistische ouder. Men heeft primaire kennis van visie en schema’s binnen het kader Neutraal Ouderschap en het doel van de aanpak.

Het uitgangspunt van de methodiek is het versterken van de regie van kind en ouder met mogelijkheden en het begrenzen van de ouder met een antisociale persoonlijkheid. Op die manier kan er binnen een neutraal kader van ouderschap zo spoedig mogelijk worden toegewerkt naar een stabiele situatie voor alle bij de scheiding betrokkenen. Een neutraal kader van ouderschap biedt voldoende mogelijkheid om met vertrouwen te signaleren en geeft voldoende basis het kind en de ouder te erkennen en te ondersteunen in het nemen van de regie.

Trainingsdoelen:

  • Bewustzijn van de risico’s van de huidige aanpak voor kind en ouder en het minimaliseren van deze risico’s
  • Het verdiepen van de kennis van de gedrags- en communicatiepatronen vanuit de schema’s en preventie
  • Inzicht in machtspatronen en manipulatie
  • Gesprekstechniek in de aanpak vader, de aanpak kind, de aanpak moeder en gericht op resultaat
  • Kennis over de eigen positie binnen het Jeugdstelsel en de mogelijkheden binnen de eigen expertise.
  • Een aanzet tot samenwerking in de hele keten van scheiding vanuit het perspectief en de positie van het kind.

Aantal personen: 8 tot maximaal 16 personen