Professionals

VSNO, expert in regie en strategie bij narcisme en scheiden.

Uw kennis van narcisme en de impact daarvan bij scheiding zijn direct van invloed op het verloop van het scheidingsproces en de bescherming van het kind in zijn gezonde ontwikkeling. In zijn positie als kind van een narcistische ouder heeft het van de professional erkenning en ondersteuning in de regie nodig! Het kind heeft daarbij een ouder nodig die uit strijd blijft met de narcistische ouder en die het kind kan behoeden voor zelfvervreemding en verlies aan identiteit.
Kinderen en ouders zijn in het scheidingsproces afhankelijk van uw deskundigheid om narcisme vroeg te signaleren en methodiek en ondersteuning in te zetten die aansluit bij hun problematiek.

Met voldoende inzicht in communicatie en gedrag en wat kenmerkend is, kan iedere professional de narcistische ouder herkennen en hier op alert zijn. Scheiden hoeft niet complex te zijn.
Omdat een narcistische ouder niet verandert, is het van wezenlijk belang dat uw inzet doelgericht bijdraagt aan een stabiele situatie voor alle bij scheiding betrokkenen, vader, moeder en de kinderen.

Wilt u contact opnemen?

De zorg voor de bescherming van het kind.

Een narcistische ouder is voor het in stand houden van een perfect zelfbeeld afhankelijk van hoe zijn omgeving hem of haar ziet, want achter dit beeld schuilt geen ware persoonlijkheid. Hij of zij ziet alleen zichzelf en ieder ander is in functie. Alles wat positief is zal de narcistische ouder aan zichzelf toe schrijven en wat negatief is aan de ander en daarmee zichzelf bevestigen. Hij of zij gelooft daar dan ook volledig in en kan zeer overtuigend overkomen. De narcistische ouder in scheiding zal de professional trachten te verleiden om in zijn verhaal te geloven. De narcistische ouder wordt echter gedreven door existentiële angst het ego te verliezen en wie niet voor hem of haar is, wordt gediskwalificeerd en moet worden vernietigd. Zo ook de andere ouder in scheiding. In deze context is het structureel misbruiken van de loyaliteit van het kind om de andere ouder te treffen, een ernstig vergrijp en betreft kindermishandeling. Om als ouder steeds in gesprek te moeten blijven, terwijl er ondertussen sprake is van misbruik van het kind is voor deze ouders traumatiserend en betreft partnergeweld. Met uw deskundigheid kunt u ter bescherming van het kind het verschil maken!

Het vraagt van iedere professional bewustzijn en gedegen kennis van Narcisme en de schrijnende problematiek van kinderen en ouders en de eigen rol en positie daarin. Het vraagt ook een duidelijke strategie in de benadering van kinderen en ouders en afstemming met andere professionals die bij scheiding betrokken zijn.

Het VSNO zet zich met een ervaren netwerk van trainers en adviseurs in voor bewustwording en deskundigheidsbevordering bij deze problematiek en erkent en ondersteunt kinderen en ouders in de regie van het Neutraal Ouderschap.

  • ter preventie kindermishandeling en partnergeweld
  • het voorkomen van complexiteit bij scheiding van een narcistische ouder
  • kinderen en ouders behoeden voor zelfvervreemding en oudervervreemding
  • de regie versterken van professionals die bij kinderen en ouders betrokken zijn
0