Trainingen

Professionalisering

Als ouders uit elkaar gaan, ontstaat er voor de kinderen en de ouders een situatie waarin van hen zaken worden verwacht en waarin zij veelal geen ervaring hebben. Met behulp van de trainingen van het VSNO leert de professional bewust bekwaam te handelen vanuit de inhoudelijke positie van het kind en om te voorkomen dat ouders en kinderen in een langdurig scheidingsproces verzeild raken. Afhankelijk van de voorgeschiedenis zullen diverse professionals met ieder hun eigen expertise dan wel kortstondig dan wel langduriger betrokken zijn bij het proces van scheiden.

De basis uitgangspunten van alle trainingen

 • De professional is niet voor of tegen één van beide ouders, maar voor neutraal ouderschap van beide ouders in het belang van het kind.
 • Binnen een kader van neutraal ouderschap maakt de professional op basis van zijn kennis van Vroeg Signalering een keuze van handelen in zijn specifieke rol.
 • In het professioneel handelen staat de gezonde ontwikkeling van het kind centraal, wat betekent dat het kind zowel loyaal mag zijn aan zijn eigen ouders als loyaal moet kunnen zijn aan zichzelf om zich ook tot autonome volwassene te kunnen ontwikkelen.
 • De expertise van de professional staat ten dienste van het bevorderen van de eigen regie van het kind en zijn ouders in scheiding, met dien verstande dat de regie wordt versterkt van de personen met mogelijkheden en de personen met onmogelijkheden binnen een kader van neutraal ouderschap worden begrensd. De professional heeft het doel zichzelf overbodig te maken!
 • Het professioneel handelen is er op gericht in het proces van scheiden uitsluitend bij te dragen aan een stabiele eindsituatie voor alle bij scheiding betrokkenen, vader, kind, moeder.

U kunt zich voor een training inschrijven of contact met ons opnemen om af te stemmen welke training het beste bij u, uw team of instelling aan sluit.
Het Expertise en Studiecentrum VSNO B.V. biedt tevens mogelijkheden van workshops of trainingen op maat en op locatie.

Wilt u contact opnemen?

Beschikbare trainingen

 • Training en scholing op maat
 • Training narcisme en scheiden voor dummies
 • Training vroeg signalering
 • Training methodiek neutraal ouderschap
 • Training case management
 • Training communicatie en rapportage
 • Voorlichting
 • Workshop
 • Advies & support
 • Coaching & casuïstiek
 • Supervisie & intervisie
 • Beleids- en bedrijfsmatig advies
 • Bootcamp
 • Samenwerking in strategie

Bij diverse trainingen zijn ervaringsdeskundigen aanwezig voor casuïstiek

0