Bijeenkomsten

Samenleven met een partner die soms jarenlang gebruik maakt van een narcistisch machtsspel om macht te houden over jou en de kinderen, put volledig uit! Gevoelens van schuld en schaamte zijn je dan wel aangepraat, maar toch voel jij je zo. Je hebt van alles geprobeerd, maar het was nooit goed.  Je hebt zo je best gedaan en je bent gebleven voor de kinderen. Verwarring en de machteloosheid overheerst. Als er echt geen andere uitweg is, ga je scheiden of loop je weg; je vlucht.
Je zoekt hulp, maar dan blijkt dat bijna niemand begrijpt wat jou en de kinderen is overkomen. Je denkt eindelijk vrij te zijn, maar niets is minder waar. Je belandt in scheidingsperikelen, in hulpverlening, in rechtbanken. Opnieuw worden jij én de kinderen geïsoleerd, monddood en machteloos gemaakt. Wat is er toch aan de hand en hoe komen we hier uit? Na de scheiding nemen kindermishandeling en partnergeweld alleen maar toe en de scheiding wordt steeds ‘complexer’.
Het doel is oudervervreemding.

Je bent de enige niet… je hebt erkenning en regie nodig!

Op diverse locaties in Nederland organiseren wij bijeenkomsten

  • Op de bijeenkomsten Neutraal Ouderschap vind je erkenning voor jou en de kinderen. Je wordt gesteund en geadviseerd in de regie om tijdens het scheidingsproces stevig beleid te voeren en koers te varen ter bescherming van jou en de kinderen.
  • Op de bijeenkomsten Oudervervreemding wordt geïnvesteerd in de kennis en kunde om in de eigen relatie met de kinderen, hén te bekrachtigen in het behoud van identiteit ter preventie zelf- en oudervervreemding.
  • Op de bijeenkomsten communicatie Neutraal Ouderschap wordt praktisch geoefend met communicatie om zelf de regie te voeren. Als voor jouw ex-partner, en andere derden, communicatie het middel is tot macht dan is ook voor jou communicatie het middel om de regie te nemen!
0