In Nieuws

DE BOODSCHAP VAN HET KIND

Het kind is een eigen persoon en in ontwikkeling. Met name bij psychisch misbruik staat deze eigenheid onder grote druk en is de invloed uit zijn omgeving voor het kind verwarrend en destructief.

Dit betekent dat de professional zeer betrouwbaar moet zijn in het respecteren van deze eigenheid en zich er van bewust moet zijn dat het vertrouwen van het kind (in volwassenen) reeds ernstig is geschaad. Een kind dat wordt misbruikt heeft een overlevingstechniek ontwikkeld, waarin het zich niet of nauwelijks oprecht toont aan volwassenen. Het kind heeft met eigen wijsheid de voelsprieten ontwikkeld om af te tasten of de volwassene wel of niet betrouwbaar is en zijn of haar eigenheid zal respecteren. Het kind heeft echter een grote behoefte om te worden gezien, gehoord en te worden erkend in zijn ervaringen en als eigen persoon en zal voldoende leesbare signalen afgeven. De professional met kennis van zaken zal dan ook opmerkingen als ‘hij doet maar alsof’ en ‘ik weet het niet’ en ‘het is niet zo leuk bij mijn vader/moeder’ enz. serieus nemen en hierop met wijsheid doorvragen. Dit is voor het kind een zeer precair moment. Mag ik vertellen wat ik meemaak of niet?
Wat gaat deze volwassene met mijn informatie doen?
Het hoeft geen betoog dat het ondervragen van het kind en vervolgens zonder toestemming van het kind deze informatie inzetten om ouders in scheiding te bewegen, direct schadelijk is voor het kind zelf. Het kind zal zich verder afsluiten!

De professional die ethisch verantwoord wenst te handelen, is zich terdege bewust dat de informatie en de ervaringen van het kind zelf zijn en het kind voor zijn gezonde ontwikkeling juist zelf regie nodig heeft. Psychisch misbruikt kenmerkt zich specifiek door het misbruiken van de informatie van het kind. Door het kind de regie uit handen te nemen leidt dit voor het kind tot toenemende onveiligheid!

Het bovenstaande kan de professional er toe bewegen dan maar niet te signaleren en niets te doen, maar dan weet de professional dat hij of zij het kind ook aan zijn lot over laat en dit is voor de professional zelf een ethisch dilemma! Voor de professional die op basis van de eigen deskundigheid psychisch misbruik signaleert, hoeft dit echter geen dilemma te zijn als men zich richt op het doel van signalering, nl. de bescherming van het kind in zijn ontwikkeling. Het kind dat regie heeft en in zijn ontwikkeling bewust de eigen ervaringen mag inzetten, eigen oplossingen mag ontwikkelen in gedrag en communicatie in een destructieve relatie zal zichzelf kunnen gaan beschermen. In dit hele proces waarborgt de professional de regie van het kind zelf en ziet toe op de draagkracht van het kind om zaken op het juiste moment aan te gaan. In het hele scheidingsproces zal de mate waarin het kind regie kan nemen om zichzelf te beschermen, lees loyaal kan blijven aan zichzelf in destructieve relaties, bepalend moeten blijven. Het zal helder zijn dat in de bescherming van het kind het belang van ouders ondergeschikt is aan de gezonde ontwikkeling en het behoud van eigen identiteit van het kind.

0